Sökordsoptimering

Sökordsoptimering för din framgång på Internet

Sökordsoptimering är det sättet som du kan nå framgång med din hemsida på nätet. Sökordsoptimering omfattar mer än att bara placera upp din hemsida på de ord som du tycker är viktiga för din verksamhet.

UrbaLill har arbetet i över 10 år med sökordsoptimering för små- och medelstora företag och kan hjälpa dig till framgång.

Faktorer för lyckad sökordsoptimering

Man kan enkelt dela upp faktorerna för framgång till det som gäller de interna åtgärderna som görs på hemsidan, on page optimering, och de externa åtgärder, off page optimering.

Sociala media i form av bloggar, YouTube, Twitter, Facebook, etc är snarast att hänföras till externa åtgärder, off page optimering, men behöver en liten annorlunda strategi än det som traditionellt brukar kallas för off page.

Analys före åtgärder

För att undvika tidsspillan och få ett effektivare arbete vid sökordsoptimering behöver man vidta en förstudie av målen som skall uppnås med arbetet.
Den omfattar:

  • Konverteringsmål
    Vad skall uppnås med optimeringen?
  • Profilering
    Vilka ord/begrepp/känsla skall hemsidan fokusera på?
  • Nuläget
    Omfattar faktorer som hur besökarna hittar till hemsidan, hur nuvarande mål uppnås, etc

Först när detta är gjort kan arbetet med sökordsoptimeringen rent praktiskt påbörjas.
UrbaLill är väl förtrogen med hela processen från analysen/förstudien till det praktiska arbetet och uppföljningen över tid.

/Urban Grotherus – UrbaLill –