UrbaLill

Om UrbaLill i begynnelsen

Verksamheten inom sökordsoptimering/sökmotoroptimering startade runt 1999. I början bedrevs från bolaget Vollsjö Marknad.
Sedan blev omfattningen av verksamheten så pass stor att år 2001 separerades optimeringsverksamheten och placerades i UrbaLill KB.

Under de första åren kombinerades sökordsoptimeringen med webbdesign och uppdateringar av hemsidor. I samband med att optimeringsverksamheten ökade så avvecklades webbdesignsuppdragen successivt.
Vi kan dock fortfarande erbjuda enkla standardiserade designer. För mer specificerade önskemål har vi ett samarbete med skickliga webbdesigners.

Du hittar lite mer om bakgrunden till namnet här på UrbaLill.